วันที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนสามหมอโนนทันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านสามหมอ-โนนทัน หมู่ที่ 1,2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้
                  
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×