คณะผู้บริหาร


 นางอุ่นเรือน สามหมอ

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย  

นายทองฤทธิ์ เต็งตระกูลเจริญ

รองนายกเทศมนตรี

นายทองลี สอนนำ

รองนายกเทศมนตรี

นางสุมาลี ก้อนศรีษะ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายวิรัตน์ รักษาภักดี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page