เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page