เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ร่มงานวันอาเซียน ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา พร้อมนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมงานด้วย และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการอาเซียนของโรงเรียนต่างๆร่วมกับนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายพีระณัฐ รัตนวรโอภาส และผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมงานด้วย

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล

โพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกและทำความดีเพื่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูให้เราได้เติบใหญ่ขึ้นมาเนื่องในโอกาสวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘