วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกมะลิและจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา ๑๙.๐๐ น.