นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่กับคณะของนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เส้นทางเข้าบ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่รอง