นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่กับคณะของนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เส้นทางเข้าบ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ร่วมจัดขบวนแห่งานประเพณีสงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวานประจำปี ๒๕๕๘ โดยส่วนราชการในอำเภอโคกโพธิ์ไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่ง พร้อมใจกันจัดขบวนแห่ จากวัดอัมพาผล ตำบลบ้านโคกมุ่งสู่วิหารพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวานบ้านโพธิ์ไชย หมู่ ๔,๖ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น